Rudarstvo

Rudarstvo se odnosi na vađenje prirodnih minerala kao što su krute tvari (kao što su ugljen i minerali), tekućine (kao što je sirova nafta) ili plinovi (kao što je prirodni plin). Uključujući podzemnu ili nadzemnu eksploataciju, rad rudnika i sve pomoćne radove, kao što su mljevenje, obogaćivanje i obrada, koji se općenito izvode u blizini rudnika ili radilišta radi prerade sirovina, aktivnosti su ovog tipa.

NEWSWAY VALVE pruža rješenja za rudarsku industriju pomoći će poboljšanju sigurnosti okoliša, radnih uvjeta procesnih cjevovoda, osnove postrojenja i vijeka trajanja ventila, te smanjiti vrijeme zastoja uzrokovano održavanjem.

NEWSWAY VALVE može industriji metala i minerala osigurati kuglaste ventile s metalnim sjedištem za teške uvjete rada koji izdržavaju ekstremna okruženja obrade. Naši ventili za autoklav imaju uspjeh u potpunosti u primjenama u cjevovodima za gnojnicu diljem svijeta.

Glavno tržište aplikacija:

Eksploatacija i topljenje rudnika željeza

Eksploatacija i prerada rudnika aluminija

Eksploatacija i prerada rudnika nikla

Eksploatacija i prerada rudnika bakra

Glavni uključeni proizvodi: